انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب هفتاد و پنجم

گفتم : تو شیرین منی

گفتی : تو فرهادی مگه؟

گفتم : خرابت میشوم

گفتی : تو آبادب مگه؟

گفتم : ندادی دل به من

گفتی : تو جان دادی مگه؟

گفتم : از کویت میروم

گفتی : تو آزادی مگه؟

گفتم : فراموشم نکن

گفتی : تو در یادی مگر؟

گفتم : خاموشم سالهاست

گفتی : تو فردائی مگر؟

گفتم : که این ها رو بخون

گفتی : که علافم مگر؟

عجب عاشقانه و سر کاری بود هان چشمکقلبماچ

 

......

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم