انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب شصت و هشتم


در کویر تشنه ی عشق

من آبی ترین ستاره ام را

به تماشا نشسته ام

دیگر نمی خواهم جسدی را که

در سردخانه ی قلبم به یادگار نگاه داشته ام

با خود حمل کنم .

هر کجا که میروم

یاد و خاطره اش آزارم میدهد

عذاب می کشم.

هزاران بار خواسته ام

اورا در گورستان ابدی دفن کنم اما....

......................

ولی هر بار که نگاهم به او می افتد

ناقوس دلم برمی آورد

که دست نگهدار.......

عقلم به من راه سلامت را می نمایاند

اما دلم از روی آتش می گذرد و مرامی سوزاند.

همیشه اوست که در من حرف آخر را می زند

و من به حکم او در اتش جهنم

عشق خاکستر می شوم

<< عید سعید قربان بر همه دوستان عزیز مبارک >>

(( مواظب باشید فردا سر شما رو نبرند !!))

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم