انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب چهل و هشتم


می رسد روزی که فریاد وفا را سر کنی

می رسدروزی که احساس مرا باور کنی

می رسدروزی که نادم باشی از رفتار خود

خاطرات رفته ام را مو به مو از برکنی

می رسد روزی که تنها ماند از من یادگار

نامه های کهنه ای را که به اشکت تر کنی

می رسد روزی که صبرت سر شود در پای من

آن زمان احساس امروز مرا باور کنی

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم