انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب چهل و پنجم

آموخته ام :

با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند

آموخته ام :
با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند

آموخته ام :
از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزارخواهد بود

آموخته ام :
چیزهای کم اهمیت را تشخیص دهم و سپس آن هارانادیده بگیرم

آموخته ام :
که باخت در یک نبرد کوچک را به قصد برد در یک جنگ بزرگ بپذیرم

آموخته ام :
زندگی را از طبیعت بیاموزم ، چون بید متواضع باشم ، چون سرو ، راست قامت‌‌
، مثل صنوبر ، صبور ، مثل بلوط مقاوم ، مثل رود ،روان ، مثل خورشید با سخاوت
و مثل ابر با کرامت باشم

آموخته ام :
که اگر مایلم پیام عشق را بشنوم ، خود نیز بایستی آن را ارسال کنم

آموخته ام :
ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد ، بلکه کسی است که به کمترین
ها نیاز دارد

آموخته ام :
دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند ولی آنرا متفاوت ببنند

آموخته ام :
.کافی نیست فقط دیگران را ببخشیم ، بلکه گاهی خود را نیز باید ببخشیم

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ۸:٠٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم