انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب بیست و هفتم

بنام الله

صد مسافر آمد اما هیچکس عاشق نبود ...


هیچ کس حتی خودش هم با خودش صادق نبود ...


هیچ کس آینه ای از آب در دستش نداشت ...


توشه ای جز کوله بار خواب ، در دستش نداشت ...


هیچ کس بی چتر در باران شیدایی نرفت ...


هیچ کس تا گم شدن تا مرز پیدایی نرفت ...


هیچ کس با همرهش از فصل دل کندن نگفت ...


از مسافر ، از سفر ، از شوق ، از رفتن نگفت ...


هر کسی در بغض مه ، راهی به جایی جست و رفت ...


دست از مشق سفر ، از عاشقی ها شست و رفت ...


از کسی ردی ، نشانی ، خاطری پیدا نبود ....


راه بود و ماه بود و عابری پیدا نبود

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم