انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و شصت و یکم


ای دوست ای پریشان امروز و آرامش فردا
ای همراه همه غم های امروز دل
ای جنگجوی دل شکسته
باورم کن تا به تو بگویم بزرگترین غم امروزت
حکایت آرامش فردایت خواهد بود
اگر ترس را فراموش کنی ، قوی باشی
و راهی را بروی که با تمام ناهمواریش باور درست بودنش را لمس میکنی
هرگز پشیمان نخواهی بود
روزی که جای تو بودم نفس کم می آوردم
نبودن را آرزو می کردم و غم را به غایتش تجربه می کردم
اما امروز وقتی به جای زخم هایم می نگرم تازه می فهمم که یادگار روزگار بر قلبم
مرا آموخت که دل کندن از دلبستگی اولین و آخرین رسالت خلقتم بوده
عشق حکایت غریبست به غربت همه دنیا برای من وتویی که جا مانده آسمانیم
می دانم درد کرم ابریشم را می کشی برای پروانه شدن
اما بدان پروانه شدن ارزش درد کشیدن را دارد
دستت را در دستان من بگذار تا با تو بگویم می دانم چه می کشی
و می دانم که می توانی تاب بیاوری همانگونه که من آوردم
فقط درد را به غایتش تجربه کن و هرگز به قیمت فرار از آن فراموشش نکن
روزی لبخندت را نقاشی خواهم کرد
اگر تو خواسته باشی...

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
Comments بنویس دیگه () لینک دائم