انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و پنجاه و نهم

می شه بعضی ها رو مثل اشک از چشمات بندازی....

 اما نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با رفتن بعضی ها از چشمات جاری می شه......

*****************

 دوستش می دارم چرا که می شناسمش به دوستی و یگانگی هنگامی که دستان مهربانش را به دست می گیرم تنهایی غم انگیزش را در می یابم و آنگاه در می یابم که مرا دیگر از او گریزی نیست.

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
Comments بنویس دیگه () لینک دائم