انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و پنجاه و دوم

بهای دوست

بهای دوست نه به زیبائی اوست و نه به دارائی او ؛

بهای دوست به وفاداری اوست.

دوستان بیائیم با شروع سال جدید با خودمون و خدای خودمون عهد ببندیم که با دوستان آنطور رفتار کنیم که شایسته دوست هست و کمک کار هم باشیم و مشاور خوب برای هم که ارزش این بیش از خیلی عبادات دیگر است.

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
Comments بنویس دیگه () لینک دائم