انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب بیست و سوم

بنام خدای تنهائی

یاد گرفتم

که عشق با تمام عظمتش دو سه ماه بیشتر زنده نیست

یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله

و فاصله یعنی دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند

یاد گرفتم در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیست

و یاد گرفتم هر چه عا شق تری ،

تنها تری

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:٥٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم