انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و هجدهم


به امروز که می رسم توقف معناداری می کنم !

می ایستم

سر می چرخانم

و تک تک روزهای گذشته را ورق می زنم

ثانیه ها که نه ...

روزها و ماههای بی تو بودنم را می شمارم

تا به امروز می رسم !

سخت بوده خیلی سخت ...

بی تو بودنم را می گویم

اما ...

اما همین حس بودنت آرامم میکند

نمی دانم

نمی دانم چند بار دیگر امروز را می بینم !!!

اما می دانم که بی تو واژه واژه روزهای عمرم تلخ و سرد شده اند ...

به امروز که می رسم روزهای با تو بودن و برای تو بودنم را بیشتر شمارش میکنم

و از لحظه های بدون تو بودنم بیشتر خجالت میکشم ...

ای کاش می شد !

ای کاش می شد امروز نگاهمان درهم گره بخورد

و ...

و لحظه ناب زندگی متولد شود !

ای کاش ...

پ . ن : نمیدونم واقعا" چه باید کرد . اعتماد به نفس مطمئنه نداره . بعد از کلی دوری کردن به خاطر خودش . میرم طرفش بعد چند ساعت میگه که تو دنیای اون کسی دیگه ای هم هست که آیندش رو میسازه . خدا کنه رو احساساتش تصمیم نگرفته باشه

پس نوشت: 14/8/88 اشتباه نشه من نه عاشق شدم نه اینکه میشمچشمک فقط دوستی بود و هست همین ؛ به همین سادگیخجالت


قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
Comments بنویس دیگه () لینک دائم