انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و هفدهم


یک اتفاق

                          آن هم از نوع ساده اش

                                                     مرا با چشمهایت آشنا کرد

انگار دیگر اتفاقها مواظب هستند

                                 دیگر نمی افتند

                                              تا من دوباره چشمهایت را ببینم

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ۸:٠۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
Comments بنویس دیگه () لینک دائم