انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و هفتم


سلام بر حضرت آفتاب

دستهایی با التماس آوازت می دهند که بیا!

چشمهایی غریبانه نور می طلبند که بتاب!

قلبهایی در اشتیاق تماشایت سخت می تپند که بخوان...!

 چه بگویم؟... سلام!

سلام بر رسول آب و آفتاب و روشنی

سلام بر" ستوده " ی موعود

سلام بر فرستاده ی عشق و آرامش!

سلام بر آسمانی که ستارگانش راه بهشت را نشانه شده اند.

سلام بر قلبی که طنین تپش هایش آغاز هستی ِهستی ست

سلام بر چشمی که نگاهش سایه ی گسترده ی رحمت خداست بر سر ساکنان عالم.

سلام بر نوری که آفریده شد تا آبرو باشد برای آفرینش.

احساس خوشبختی می کنم وقتی به تو سلام می کنم؛      

                                 پس سلااااااااااااااام                  

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
Comments بنویس دیگه () لینک دائم