انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و پنجم


قلبم محکوم شد به ساده بودن!..

     غرورم محکوم شد به خونسرد بودن !!..

          احساسم محکوم شد به کم حرف بودن!..

               دلم محکوم شد به گوشه گیر بودن!!..

                         چشمانم محکوم شد به مهربان بودن!..

                    دستهایم محکوم شد به سرد بودن!!....

               پاهایم محکوم شد به تنها رفتن!.....

          آرزوهام محکوم شد به محال بودن!!!!!!........

     "وجودم" محکوم شد به" تنها" بودن!!!!...

و "عشقم" محکوم شد به" مردن!!!

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
Comments بنویس دیگه () لینک دائم