انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست و دوم

ظالمان می آزارند...

ملت ها بی فریادی می نگرند...

ظالمان شکنجه میدهند...

ملت ها از داوری پرهیز میکنند...

ظالمان قتل عام میکنند...

ملت ها حتی به فردای خود و نوبت خود نمی اندیشند...

ملت های گرسنه ؛

شکنجه شده ؛

بیمار و دردمند جهان چنان به نظارت خاموش گرفتار آمدند

که گوئی ملت ایران و ملت فلسطین آخرین ملت هائی هستند

که در تاریخ حیات بشری بخاطر استقلال و آزادی میجنگند

و گوئی دیگر هیچ ملتی بر نخواهد خواست...

هیچ ملتی انقلاب نخواهد کرد...

و هیچ ملتی مجبور نخواهد شد که پنجه در پنجه جنایتکاران بیاندازد...

ستم پیشه گان عجب ترسانده اند ستم دیدگان را...!!!

اما علی رغم تمام مشقات و مصائب روزی در راه است...

روز بزرگی در راه است...

که جملگی ملت ها و امت های جهان پایمردی ها و دلاوری های ملت ما را به معنای قطعی مبارزه انسان با ظلم بدانند

و رنجهای ما را مقدمه ای برای آزادی ستم دیدگان بدانند...

الهم عجل الولیک الفرج

روز قدس روز اسلام است {امام خمینی (ره)}

همه با هم دست در دست هم با وحدت کلمه ای که نظر امام خمینی (ره) برای مبارزه در راه آزادی بشر در روز قدس بود ؛ برپا میدهیم تا نشان دهیم هنوز ملت ایران قدرت مبارزه دارد و هنوز سر زنده و سر حال میباشد و تا حضور در ظهورش ادامه خواهد داد. انشاء الله

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٩:٢٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
Comments بنویس دیگه () لینک دائم