انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب یکصد و یازدهم

×
××
××××
××××××
××××××××
××××××××××
××××××××××××
××××××××××××××
××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××
××××××××××××××
××××××××××××
××××××××××
××××××××
×××××
×××
×
قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم