انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب یکصد و دوم

 

 

    ¤¤¤¤------------¤¤¤¤¤
    ¤¤¤¤¤¤¤¤---------------¤¤¤¤¤¤¤¤
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤-------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    ¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤-----------------------¤¤¤
   ¤¤¤¤¤--------------سلامی به گرمی خورشید---------------¤¤¤¤¤
  ¤¤¤-----هرگز به کسی اجازه نده تا رویاهای تورا زیر سوال ببرد-----¤¤¤
¤¤¤------------------------------------------------------------------------------¤¤¤
¤¤¤--در سراشیبی که نامش زندکیست----------------------------------¤¤¤
¤¤¤-------باهمه بیگانگیها میروم-------------------------------------------¤¤¤
¤¤¤----------در سکوت سرد غمگین زمان------------------------------¤¤¤
¤¤¤--------------بی هدف بی یار و تنها میروم------------------------¤¤¤
¤¤¤----------------در سراشیبی که نامش زندگیست------------¤¤¤
¤¤¤------------------می روم شاید که در دشت بزرگ--------¤¤¤
¤¤¤-------------------باز یابم آنچه را گم کرده ام--------¤¤¤
¤¤¤------------------موفق باشی-----------------¤¤¤
¤¤¤------------شاد باشی--------------¤¤¤
¤¤¤¤¤¤-- I LOVE YOU---¤¤¤¤¤¤
¤¤¤--------------------------¤¤¤
¤¤¤---------------¤¤¤
¤¤----------¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

 

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:٤٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم