انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب یکصدوم

فاصله ها

 
بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

                                     آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

                                     در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

                                     بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

بی تو هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است

                                     مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق

                                     وسکوت تو جواب همه مسئله هاست

فاضل نظری
-----------------------

آرام آرام خواهید مرد،

اگر به صداهای زندگی گوش ندهید،

اگر آنچه می کنید ارزیابی نکنید،

آرام آرام خواهید مرد

وقتی که "عزت نفس "خود را بکشید،

و وقتی که به دیگران امکان ندهید که به شما کمک کنند،

آرام آرام خواهید مرد

اگر بنده عادتهای خود شوید،

و هر روز بر همان مسیرهایی که پیوسته می روید، بروید...

اگر مسیر خود را عوض نکنید،

آرام آرام خواهید مرد

اگر از عشق ورزیدن پرهیز کنید،

و همه آن احساساتی که انسان را آشفته می سازد،

و کسانی که باعث می شوند تا چشمان شما برق زند،

و قلب شما از عشق به تپش در آید،

آرام آرام خواهید مرد

وقتی که از کارتان راضی نیستید یا از زندگی خود گله دارید و قصد ندارید

که زندگی تان را تغییر دهید،

اگر خطر نکنید و به دنبال آنچه که در مقابل نامطمئن ها - بی خطر است نروید،

اگر به دنبال رویای خود نروید،

امروز زندگی کردن را آغاز کنید

امروز دل را به دریا بزنید

کاری انجام دهید

به خودتان اجازه ندهید که آرام آرام بمیرید


از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

  خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر ، با اعتماد زمان

حالت را بگذران و بدون ترس برای  آینده  آماده  شو  ایمان  را نگهدار  و

ترس  را به  گوشه ای انداز ،

شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن .

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی !

حتی برای یک نفر ،

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به

دویدن کنی 

 کوچک باش و عاشق .... که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را    بگذار

عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن

فرق نمیکند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران ...

                                  زلال که باشی آسمان در توست.

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٧:٢۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
Comments بنویس دیگه () لینک دائم