انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب سیصد و یکم

حکایت من حکایت کسیست که عاشق دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت

حکایت کسیست که زجر کشید اما زجه نزد

زخم داشت اما ننالید

گریه کرد اما اشک نریخت

حکایت من حکایت کسیست که پر از فریاد بود اما سکوت کرد

اما باز حکایت همچنان باقیست...

عکس متحرک

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٩:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
Comments بنویس دیگه () لینک دائم