انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

مطلب دویست هشتاد و دوم

سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی‌گردند:

زمان، کلمات و موقعیت‌ها.

سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:

آرامش، امید و صداقت.

سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:

رؤیا‌ها ، موفقیت و شانس .

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین‌ها هستند:

عشق، اعتماد به نفس و دوستان

قلم زده شده توسط : محمد Mohammad : ٦:٥۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
Comments بنویس دیگه () لینک دائم